Duikschool Born2Dive Crew Opleiding Specialisaties Jeugdopleidingen Duikondersteuning  
  DAN Opleidingen Inschrijven Agenda Arrangementen Foto/Video Contact  
 
 
 

Onderwaterarcheologie

Nitrox Basis

Volgelaatsmasker

Droogpakduiken

Driftduiken

Onderwateroriëntatie

Zoeken & Bergen

Digitale OW Fotografie

Onderwaterbiologie

Stroomschema

Locatie zwembad

Locatie buitenwater

Data specialisaties

 

Zoeken & Bergen


Lijkt het zoeken en bergen van voorwerpen je niet iets voor een sportduiker? Toch wel! Iedere duiker komt namelijk wel eens iets tegen dat hij naar boven zou willen brengen. Daarnaast heb je misschien wel eens te maken gehad met een duiker, die bij het te water gaan zijn bril of vinnen verloor: zoiets kan opgevolgd worden door een wilde zoekactie, waarna niemand meer iets ziet en het voorwerp voor altijd verloren blijft. Het leren van effectieve zoek- en bergingsmethoden is dus iets dat goed van pas kan komen!

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze specialisatie dient de cursist:
• zelfstandig een zoekactie kunnen voorbereiden en uitvoeren, al
  dan niet in combinatie met andere duikers
• een voorwerp van de bodem kunnen bergen met een hefballon

Ingangsniveau
2*-duikbrevet

Globaal cursusprogramma
Theoriesessie I: zoeken onder water 1 uur
Praktijksessie I: zoekmethoden op het droge 1 uur
Twee duiken met zoekacties p.m.

Theoriesessie II: bergen 1 uur
Praktijksessie II: bergingsmethoden op het droge 1 uur
Twee duiken met bergingsacties p.m.

Het is mogelijk om de eerste zoeksessie en de eerste bergingssessie te combineren.

Prijs € 67,50 per persoon

(niet inbegrepen zijn: cursusboek + brevetregistratiekaart) 


 

  
 
 
 
Onderwatersport Bond DAN Europe World Underwater Federation