Duikschool Born2Dive Crew Opleiding Specialisaties Jeugdopleidingen Duikondersteuning  
  DAN Opleidingen Inschrijven Agenda Arrangementen Foto/Video Contact  
 
 
 

Onderwaterarcheologie

Nitrox Basis

Volgelaatsmasker

Droogpakduiken

Driftduiken

Onderwateroriëntatie

Zoeken & Bergen

Digitale OW Fotografie

Onderwaterbiologie

Stroomschema

Locatie zwembad

Locatie buitenwater

Data specialisaties

 

Onderwaterbiologie


Een duik in de onderwaterwereld van de Nederlandse wateren is een ontdekkingsreis in een bijzondere wereld van planten en dieren. In de specialisatie onderwaterbiologie wordt deze wereld op verschillende manieren belicht: de indeling van het planten- en dierenrijk komt bijvoorbeeld ter sprake, maar er wordt ook aandacht besteed aan samenlevingsvormen en invloeden van mens en natuur op organismen en hun verspreiding. Het boek dat bij deze specialisatie hoort is een bijzonder naslagwerk voor duikers met een hart voor het prachtige onderwaterleven!
 
Leerdoelen
Het doel van de specialisatie Onderwaterbiologie voor de cursist is:
• kennis opdoen over het leven onder water
• inzicht krijgen in de relaties tussen organismen onderling en
  tussen organismen en de omgeving
• beter leren observeren van het leven onderwater
• inzicht verkrijgen in de soorten samenstelling van de Nederlandse 
  duikgebieden
• door de opgedane kennis meer plezier krijgen in het duiken
• door de ervaringen in deze specialisatie opgedaan, komen tot een
  milieuvriendelijker duikgedrag
 
Ingangsniveau
1* duikbrevet
 
Het cursusprogramma
Het programma omvat:
• twee maal anderhalf uur theoretische instructie
• een toets over de theorie
• twee buitenduiken met daaraan gekoppelde opdrachten
 
De cursusplaats
De duikschool bepaalt de cursusplaats naar eigen inzicht. De cursus kan zowel in zoet- als in zout water worden gegeven.
 
Uitgangsniveau
Onderwaterbiologie is een keuzespecialisatie voor het behalen van het 4* duikbrevet.

Prijs €77,50 per persoon

(niet inbegrepen zijn: cursusboek + brevetregistratiekaart) 


 

  
 
 
 
Onderwatersport Bond DAN Europe World Underwater Federation