Duikschool Born2Dive Crew Opleiding Specialisaties Jeugdopleidingen Duikondersteuning  
  DAN Opleidingen Inschrijven Agenda Arrangementen Foto/Video Contact  
 
 
 

Basic Life Support

AED

First Aid

Oxygen First Aid

Advanced Oxygen

HMLI

Neuro

Aquatic Oxygen

Diving First Responder

Dive Medicine for Divers

 

DAN opleidingen


DAN Europe (Divers Alert Network) is een internationale non-profit medische- en research organisatie, gewijd aan de veiligheid en gezondheid van duikers.

Opgericht in 1983 bestaat, DAN Europe om deskundige informatie en advies te geven ten voordele van haar leden en het duikpubliek.

DAN Europe:
• Geeft spoedeisende medische adviezen en assistentie bij
  onderwater duikverwondingen
• Werkt aan het voorkomen van verwondingen en het promoten van
  duikveiligheid
• Promoot en ondersteunt onderwater duikresearch en -educatie
• Streeft ernaar de meest accurate, up-to-date en niet
   vooringenomen informatie te verstrekken over zaken van
   algemeen belang voor het duikpubliek

De DAN Europe visie is de best bekende en vertrouwde organisatie in de hele wereld op het gebied van duikerveiligheid en noodhulpdiensten, gezondheid, research en educatie door haar leden, instructeurs, sponsors en de sportduikgemeenschap in het algemeen.

DAN Europe heeft bijna 100.000 leden!
Alle DAN opleidingen zijn modulair en kunnen apart of in pakketten gevolgd worden.

Per DAN opleiding zijn er één of meerdere (voor)vereisten, deze vind je telkens terug in de omschrijving ervan. Zowel voor duikers als niet-duikers is een basis in eerste hulp zeker niet uit den boze. Wie wordt er immers niet ooit eens geconfronteerd met één of andere verwonding. Voor iedereen, die met de duiksport of eventueel andere watersporten in aanraking komt, zijn ook de DAN cursussen Oxygen Provider (toedienen van zuurstof) en Hazardous Marine Life Injuries (omgaan met verwondingen door gevaarlijke zeedieren) zeker een must. Het is nuttige bagage, die je helpt reageren op noodgevallen bij-, op- en rond de duikplaats.

Veel Duik- en Reddingsorganisaties geven de voorkeur aan het werken met DAN voor hun medische- en eerste hulp cursussen.

Alle DAN cursussen worden regelmatig door onze duikschool georganiseerd en in goed overleg met de deelnemers afgestemd.


 

  
  
  
  
 
 
 
Onderwatersport Bond DAN Europe World Underwater Federation