Duikschool Born2Dive Crew Opleiding Specialisaties Jeugdopleidingen Duikondersteuning  
  DAN Opleidingen Inschrijven Agenda Arrangementen Foto/Video Contact  
 
 
 

B2D member

Vertrouwenspersoon

Mededelingen

Merchandise

Reacties

Nieuws

B2D Cadeau Cheque

Vulstation

Verhuur duikmateriaal

Mijn Duik applicatie

Duikersgids

Duikwrak Scharendijke

BHV opleidingen

Bronvermelding

Copyright

 

BHV E-learning NIBHV


BHV opleiding Blended Learning

Onze partner KOLK Veiligheid biedt diverse BHV-opleidingen aan. Ook o.a. via blended Learning... dit is een combinatie van een lesprogramma volgen op internet (E-learning) gevolgd door een 1-daagse praktijkopleiding. De E-learning module kan in ongeveer 4 tot 6 uur worden afgerond afhankelijk van het tempo van de cursist.

Met het E-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de 1-daagse praktijkopleiding. Zodra de cursist is aangemeld, sturen wij de inlogcode en licentie en kan de cursist direct starten.

Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag, als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald.

Het E-learning programma bestaat uit de volgende modulen:
- Niet-spoedeisende Eerste Hulp
- Spoedeisende Eerste Hulp
- Brandbestrijding
- Ontruiming

Op de praktijkdag krijgen cursisten een theorie- en een praktijktoets (competentietoets). Beide toetsen moeten met een voldoende worden afgerond.

Heb je alles goed doorlopen dan ontvang je een NIBHV Basisdiploma, certificaat EH (Eerste Hulp), certificaat BO (Brand en Ontruiming) en een BHV legitimatiepas met een geldigheidsduur van één jaar. Door elk jaar de Herhalingscursus BHV te volgen, kun je de geldigheid jaarlijks verlengen. Je blijft dan als officieel BHV'er geregistreerd staan.

Data voor de praktijkdagen worden in onderling overleg afgestemd.

Cursustijd praktijkdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Prijs op aanvraag.

Voor meer informatie: info@kolk-veiligheid.nl 

  
  
 
 
 
Onderwatersport Bond DAN Europe World Underwater Federation